SS-46
Chawan Shigiraki Fire Box 113
Price: $450.00
This Chawan was fired in the fire box front row top shelf.